Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
plus.rjl.se/miljosamverkanf

Vår verksamhet

Miljösamverkan f har en treårig verksamhetsplan. Aktiviteterna i verksamhetsplanen är uppdelade i projekt (tillsynsprojekt och handläggarstöd), utbildningar och handläggarträffar. Aktiviteterna tas fram utifrån inskickade förslag från kommunerna och länsstyrelsen.

Verksamhetsplanen i sin helhet fastställs av styrgruppen och vårt politiska samverkansorgan PKS året innan den ska börja gälla, så att planen hinner inarbetas i kommunernas tillsynsplaner. Länsstyrelsen deltar i vissa av aktiviteterna som en del i sin egen tillsyn och/eller tillsynsvägledning mot kommunerna.

Uppdaterad: 2018-01-26
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling