Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
miljosamverkanf.se

Tillsyn avfallshantering

Projektet går ut på att kontrollera hur avfallslagstiftningen följs hos de miljöfarliga verksamheter som hanterar avfall i länet. Projektet ska uppmuntra till att minska avfallsmängderna, öka återvinningsgraden och ta hänsyn till ”avfallstrappan”.

Avfallstrappan:
1. Förebygga
2. Återanvända
3. Materialåtervinna
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Bortskaffa

Tillsynsperioden är under mars-oktober 2017. Projektet kommer därefter att sammanställas.

Uppdaterad: 2017-01-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling