Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
miljosamverkanf.se

Tillsyn bassängbad

Det finns i dag många verksamheter som upplåter bassängbad i olika former till allmänheten. Skötsel och hygien är viktiga faktorer för att hindra hälso- och miljörisker vid baden. Syftet med projektet är att granska den egenkontroll som ska bedrivas av verksamhetsutövare till anmälningspliktiga bassängbad och mindre badanläggningar, som finns på exempelvis hotell och spaanläggningar.

Tillsynsperioden är under mars-oktober 2017. Projektet kommer därefter att sammanställas.

Uppdaterad: 2017-01-13
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling