Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
plus.rjl.se/miljosamverkanf

Handläggarstöd miljöolyckor

Miljöförvaltningarna blir ibland utringda av SOS och räddningstjänsterna när det inträffar olyckor med risk för människors hälsa eller miljö. Kunskapen om ansvar och rollfördelning på olycksplatsen är ibland bristfällig bland inspektörerna och även bland räddningstjänsternas personal.

Syftet med projektet är att tillsammans med Räddsam f ta fram ett gemensamt handläggarstöd och ordna en gemensam utbildning eller workshop för inspektörer och räddningstjänstpersonal.

Projektet genomförs under första halvåret 2017.

Uppdaterad: 2017-05-24
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling