Region Jnkpings ln Miljösamverkan f
plus.rjl.se/miljosamverkanf

Handläggarstöd buller från skjutbanor och motorsport

Syftet med projektet är att ta fram ett handläggarstöd kopplat till den bullerproblematik som inte sällan uppstår då bostäder ligger nära skjutbanor eller motorsportanläggningar. Bullret kring dessa anläggningar är inte konstant utan varierar ofta i tid och intensitet och aktiviteterna sker inte sällan på helger och kvällar. Handläggarstödet ska kunna användas för att  handlägga ärenden och klagomål kring anläggningarna.

Uppdaterad: 2018-01-29
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling