Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Reservrutiner vid driftstopp

Reservrutinen börjar gälla efter 2 timmars avbrott.

Reservrutinen innebär att den länsövergripande vårdplaneringsprocessen ska följas även om informationsöverföringen inte kan ske via Cosmic Link utan istället måste ske via fax. Använd mallen på nedan för faxmeddelanden.

  1. För att få aktuellt faxnummer, ta telefonkontakt med de mottagare som ska ha meddelandet.

  2. Under samtalet, lämna fullständiga personuppgifter på den person som faxmeddelandet gäller.

  3. Ange personens födelseår samt initialer på faxblanketten.

  4. Ange vad meddelandet gäller, t.ex. inskrivnings-/utskrivningsmeddelande eller kallelse till samordnad vårdplanering, och lämna aktuell information.

  5. Så snart Cosmic Link åter är i funktion, dokumentera den faxade informationen i Link.

Faxmeddelandet kan användas för olika meddelandetyper, exempelvis:

  • Inskrivningsmeddelande
  • Kallelse till vårdplanering
  • Utskrivningsmeddelande

Om vårdplanering görs under driftstopp använd blanketten nedan.

Blanketter

 

 

 

 

 

Mer information

 

Uppdaterad: 2017-04-25
Lotta Sjökvist, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion