Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Digital läsning

Regionbibliotek Region Jönköpings län ska stödja och medverka till samverkan och utveckling av biblioteksverksamheten i länets kommuner. Målet är att alla invånare ska erbjudas jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice.

I syfte att marknadsföra bibliotekens digitala utbud, stimulera metodutveckling av läsfrämjande insatser via digital teknik, för ökad digital kompetens och för att bidra till att minska den digitala klyftan driver Regionbibliotek Region Jönköpings län Digital läsning, som ett regionalt utvecklingsprojekt för ökad digital läsning och tillgänglighet. Surfplattor är det verktyg som används som stöd i utvecklingsprojektet och som synliggör det digitala utbudet i biblioteksrummet.

Surfplattorna är placerade i ett laddningsställ innehållande sex plattor, som kan användas i biblioteksrummet uppkopplat mot bibliotekets trådlösa nätverk. Dessa innehåller bibliotekens utbud av digital service och digitala medier. Operativsystemet är Android och varje platta kan lösgöras med en pinkod, som erhålls av bibliotekspersonalen.

Surfplattorna blir ett verktyg för biblioteken i utvecklingen av den läsfrämjande verksamheten av digitala medier och underlättar för att erbjuda aktiviteter och samtal kring det digitala läsandet i biblioteksrummet.

Projektet är kopplat till följande strategiska mål:


Mål:
att skapa en sömlös upplevelse och medvetenhet mellan det analoga och det digitala beståndet i det fysiska biblioteket samt öka användningen av bibliotekens digitala utbud

Under 2017 testar vi Digital läsning tillsammans med huvudbiblioteken i Nässjö, Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Jönköping. Under året planerar vi också för att ansluta övriga bibliotek i länet till projektet.


Projektperiod: december 2016 – december 2017

För mer information:
Annhild Ottosson, Regionbibliotek Region Jönköpings län

 

Bild på Hublet

Uppdaterad: 2017-06-16
Christina Alloh, Regionbibliotek Region Jönköpings län