Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

I början av 2020 kan läkarstudenterna i Jönköping flytta in i helt nya utbildningslokaler i den huskropp som byggs alldeles intill huvudentrén på Länssjukhuset Ryhov.

Läkarprogrammet vid Linköpings Universitet studieort Jönköping

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra studieorterna.

Teori och praktik i Jönköping från termin 6

Vårterminen 2019 kommer de första läkarstudenterna till Jönköping. Studenterna genomför de fem första terminerna gemensamt i Linköping och delas från termin 6 upp mellan de fyra studieorterna. Fullt utbyggt kommer cirka 150 studenter att ha Jönköping som studieort.

– Vi kan erbjuda utbildning i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar mycket med förbättringar och ledarskap. Vi är också kända för att arbeta med utveckling av hälso- och sjukvården, och har både medarbetare med hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens, säger Staffan Hägg, adjungerad professor och lokal projektledare för studieort Jönköping.

Futurum - akademin för hälsa och vård, har fått uppdraget av Region Jönköpings län att planera och implementera läkarprogrammet och det pågår intensivt arbete för att tillsammans med Linköpings universitet göra landets bästa läkarutbildning ännu bättre.

 

Läs mer om läkarprogrammet vid Linköpings Universitet studieort Jönköping

Kontakt

Karin Åkesson
lektor och studieortsansvarig
läkarprogrammet
studieort Jönköping
karin.akesson@rjl.se


Oliver Seifert
lektor
läkarprogrammet
studieort Jönköping
oliver.seifert@rjl.se

 

Uppdaterad: 2017-10-11
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion