Region Jnkpings ln FoUrum utbildning
http://plus.rjl.se/fourumutbildning

Ungdom som skriver på bärbar dator.

Fjärrundervisning

Elever har rätt till modersmål och studiehandledning på modersmålet enligt skollagen (2010:800). I vissa språk kan det vara svårt att hitta modersmålslärare och studiehandledare.

Fjärrundervisning bedrivs av Kommunal utveckling tillsammans med Mediacenter och kommunerna i Jönköpings län. Genom samarbete mellan länets kommuner kan eleverna med hjälp av fjärrundervisning få ökad tillgång till modersmål och studiehandledning.

Hur kommer man igång?

Om du är vårdnadshavare eller elev, ansök om modersmålundervisning enligt rutin i den egna kommunen.

Om du är rektor eller modersmålslärare, ta kontakt med den enhet eller chef som är ansvarig för modersmålslärare i din kommun. Om din kommun inte har detta, så kontakta oss.

Kontakt

Yvonne Lindén Andersson
Utvecklingsledare och samordnare
072-525 84 02
yvonne.linden.andersson@rjl.se

Pakitta Kiatkulthorn
Projektledare fjärrundervisning modersmål
070-209 24 68
pakitta.kiatkulthorn@rjl.se

Mer information

Studiehandledning via fjärr i Jönköpings län (kort film, 2 minuter)

Fjärrundervisning, Skolverket (nytt fönster, extern webbplats)

Tekniska förutsättningar för Adobe Connect (nytt fönster)

Tips

  • Förbered och planera din lektion i god tid
  • Koppla in headset innan du loggar in i Adobe Connect
  • Börja med enklare teknik
  • Ha en god kommunikation med skolan
  • Räkna med att det tar extra tid för planering och teknik i början

Problem med ljudet? (instruktionsfilm, 3.02 min)

Ping Pong

Inloggning till projektplats Ping Pong

Uppdaterad: 2018-01-16
Lisa Andersson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling