Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

BlåsdysfunktionKunskapsbank

Avsnittet handlar om förebyggande åtgärder för blåsdysfunktion.

Att arbeta med att förebygga blåsdysfunktion innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. 

Blåsdysfunktion innebär störningar eller rubbningar i urinblåsans funktion, t ex urinläckage, urinträngningar, tömningsproblem eller efterdropp. Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem då 30-40% av alla över 65 år i Sverige har besvär. Det finns flera sätt att förebygga inkontinens.

Basal utredning

Alla som har blåsdysfunktion ska få sina problem utredda. Det är därför viktigt att uppmärksamma, reagera och signalera till ansvarig sjuksköterska om personen uppger eller att du upplever någon förändring hos personen.

Genomföra toalettassistans

Det kan handla om att påminna om, hjälpa personen till toaletten innan urinläckage uppstår. Använd ett toalettschema med regelbundna toalettbesök som anpassas utifrån personens behov.

Anpassning av miktionsvanor

Regelbundna toalettbesök är viktigt. Det kan vara bra att kissa två eller flera gånger inpå varandra med en lägesändring emellan. Kontrollera att personen har en bra sittställning, så att personen kan slappna av och tömma blåsan på ett bra sätt.

Avföringsregim

Fylld tarm kan påverka möjligheten att fylla och tömma blåsan. Problem med förstoppning kan leda till blåsdysfunktion. Ta reda på hur personen har det med magen. Rörelser och daglig motion är bra för magen.

Förflyttningshjälpmedel, Omgivningsanpassning, Anpassning kring av-påklädning

Kontakta arbetsterapeut/fysioterapeut vid behov av omgivningsanpassning eller hjälpmedel. Det kan finnas behov av anpassning för att personen ska klara sig självständigt eller att förflyttningen ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Klädsel bör anpassas efter personens rörelseförmåga så attt toalettbesöket kan genomföras så självständigt som möjligt.

Anpassning av personlig hygien

Det är viktigt att inte använda produkter som är uttorkande för underlivsslemhinnan.

Inspelning från Senior alerts inspirationsdag 18 oktober 2016 (19:26 min)

Reflektera och diskutera

Kicki - lägg till reflektionsfrågor!!!

 

Lära mer om

Filmer om utredning och förebyggande åtgärder av blåsdysfunktion

 

Så här kan du använda de fem filmerna om blåsdysfunktion
Svarar på frågor som: Varför det är viktigt att göra basal utredning?
Varför i samarbete med Senior alert? 
En kort intervju med Anders Engelholm och Agneta Sandberg (video, 3 min)

 

1. Bakgrund Basal utredning enligt Nikola - Agneta Sandberg, uroterapeut, föreläser (3:25 min).

 

2. Anatomi och fysiologi Agneta Sandberg föreläser (9:15 min).

 

3. Patofysiologi Agneta Sandberg föreläser (16 min).

 

4. Patientfall "Gun, 87" Anders Engelholm samtalar med Agneta Sandberg (26 min).


5. Patientfall, "Kalle, 85" Anders Engelholm samtalar med Agneta Sandberg (19 min).

 

Uppdaterad: 2017-03-24
Maria Johansson, Qulturum, Verksamhetsnära funktion