Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för Region Jönköping, Landstinget i Kalmar och Region Östergötland. Vi är en stödenhet för kliniska studier med uppdraget att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi bistår med praktiskt projektstöd till akademi, företag och hälso– och sjukvård samtidigt som vi aktivt arbetar med utvecklingsfrågor som rör infrastrukturen för genomförandet av kliniska studier i ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län, är en del av Forum Sydost, den regionala noden för Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Mer information om stöd Forum Sydost kan erbjuda

 

 

Kontakt

Yvonne Pantzar
072-562 63 43

Uppdaterad: 2017-03-03
Ulla Hansson Green, Futurum, Verksamhetsnära funktion