Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Uppföljning av ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län

Region Jönköpings län följer upp leverantörernas resultat utifrån uppdraget i ”Ögonsjukvård inom vårdval i Jönköpings län”.

Dialog-/uppföljningsbesök 2017

En viktig del i regionens uppföljning av ögonsjukvården är den årliga dialog om mål, resultat och utveckling som sker vid besök hos samtliga leverantörer.

Årets uppföljningsbesök har särskilt fokus på:

  • Tillämpning av SOSFS 2011:9 - Ledningssystem och för systematiskt kvalitetsarbete
  • Vårdnivå, processer och riktlinjer för de stora patientgrupperna
  • Resultat, avvikelser, analys och vidtagna åtgärder
  • Uppdaterat kontaktkort på 1177

Schema

A6 Ögonklinik AB 31 mars kl 9.00-12.00
Capio Medocular AB 5 april kl 11.00-14.00
Eye Clinic AB 6 april kl 9.00-12.00
Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov  29 mars kl 9.00-12.00
Ögonläkarhuset City AB 31 mars kl 13.00-16.00
Ögonmottagningen Höglandssjukhuset 3 april kl 13.00-16.00
Ögonmottagningen Värnamo sjukhus 6 april kl 13.00-16.00
Ögonspecialisterna i Nässjö 30 mars kl 13.00-16.00

 

Uppdaterad: 2017-04-03
Susanne Yngvesson Strid, Regionledningskontoret, Verksamhetsnära funktion