Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Stödstrukturer – arbetsmaterial för delprojektet inom ”Trygg och säker vård och omsorg”

Projektdokument

Information i Region Jönköpings läns intranät:

Projektgrupp

Marie Kemi
Jönköpings kommun

Doris Kjellström
Gislaveds kommun

Ulrika Stefansson
Folkhälsa och sjukvård
ulrika.stefansson@rjl.se

 

Uppdaterad: 2017-04-25
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård