Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Ikon NätverkVad är kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk?

Studier visar förbättrade kliniska resultat av att olika aktörer arbetar tillsammans i lärande nätverk. Länk till För dig som vill veta mer.

Ett kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk kännetecknas av:

  • Att patienter, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och kvalitetsregisterhållare ingår i samma nätverk.

  • Att alla i nätverket arbetar för samma mätbara mål.

  • Att förbättringsarbetet pågår över tid.

 

Citatbubbla med All teach. All learn.Den metodik som används inkluderar:

  • Designmetodik med utgångspunkt i vad som är viktigt för patienten.

  • Förbättringsmetodik och förbättringscoaching.

  • Statistisk processtyrning med styrdiagram över kvalitetsregisterdata.

  • Interaktiv forskning.

 

Tillbaka till startsidan

 

I samarbete med/In partnership with Learning Networks at CCHMC

Logotyp Learning Network

Uppdaterad: 2017-05-09
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion