Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitétsbaserat förbättringsnätverk

Ikon NätverkVad är kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk?

Studier visar förbättrade kliniska resultat av att olika aktörer arbetar tillsammans i lärande nätverk (ref).

Ett kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk kännetecknas av:

  • Att patienter, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och kvalitetsregisterhållare ingår i samma nätverk.

  • Att alla i nätverket arbetar för samma mätbara mål.

  • Att förbättringsarbetet pågår över tid.

 

Citat All teach, all learn.Den metodik som används inkluderar:

  • Designmetodik med utgångspunkt i vad som är viktigt för patienten.

  • Förbättringsmetodik och förbättringscoaching.

  • Statistisk processtyrning med styrdiagram över kvalitetsregisterdata.

  • Interaktiv forskning.

 

Tillbaka till startsidan

Uppdaterad: 2017-03-17
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion