Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitétsbaserat förbättringsnätverk

Vad åstadkoms med nätverken?

Målet med att bygga lärande nätverk är förbättrade resultat. Olika aspekter av resultaten följs genom mätningar över tid och publiceras i vetenskaplig litteratur.
Med resultat avses:

  • Mätbar förbättrad upplevelse av vård och omsorg.

  • Mätbara förbättrade kliniska resultat.

  • Mätbar minskad omotiverad variation.

     

Utöver detta skapar kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk:

  • Hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete inom varje mikrosystem.

  • Stöd för patienter vid samskapande i förbättringsarbete.

     

För att synliggöra verksamhetens och kvalitetregistrens utveckling används Maturity Model (LÄNK EJ KLAR). 

 

Tillbaka till startsidan

Uppdaterad: 2017-03-17
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion