Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Vad åstadkoms med lärande nätverk i hälsa och välfärd?

Målet med att bygga Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk är förbättrade resultat. Olika aspekter av resultaten följs genom mätningar över tid och publiceras i vetenskaplig litteratur.
Med resultat avses:

  • Mätbar förbättrad upplevelse av vård och omsorg.

  • Mätbara förbättrade kliniska resultat.

  • Mätbar minskad omotiverad variation.

     

CitatbubblaUtöver detta skapar kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk:
 

  • Hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete inom varje mikrosystem.

  • Stöd för patienter vid samskapande i förbättringsarbete.

     

För att synliggöra verksamhetens och kvalitetregistrens utveckling används Maturity Model (länk publiceras snart).

Tillbaka till startsidan

 

I samarbete med/In partnership with Learning Networks at CCHMC

Logotyp Learning Network

Uppdaterad: 2017-06-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion