Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Vad åstadkoms med nätverken?

Målet med att bygga Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk är förbättrade resultat. Olika aspekter av resultaten följs genom mätningar över tid och publiceras i vetenskaplig litteratur.
Med resultat avses:

  • Mätbar förbättrad upplevelse av vård och omsorg.

  • Mätbara förbättrade kliniska resultat.

  • Mätbar minskad omotiverad variation.

     

CitatbubblaUtöver detta skapar kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk:
 

  • Hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete inom varje mikrosystem.

  • Stöd för patienter vid samskapande i förbättringsarbete.

     

För att synliggöra verksamhetens och kvalitetregistrens utveckling används Maturity Model (länk publiceras snart).

Tillbaka till startsidan

 

I samarbete med/In partnership with Learning Networks at CCHMC

Logotyp Learning Network

Uppdaterad: 2017-05-09
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion