Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitétsbaserat förbättringsnätverk

Ikon Team/FörbättringsteamTeoretiska utgångspunkter

Lärande nätverk bygger på ett pragmatiskt och systemteoretiskt förhållningssätt med utgångspunkt i modellerna:

  • Cronic Care Model(2)

  • Co-production(3)

    Metodiken utgår från en fenomenologisk och sociokulturell syn på lärande. Det innebär att utgångspunkten är att lärande sker i samspel mellan individer och i ett sammanhang(4) , samtidigt som individers tänkande och handlande styrs av den egna förståelsen(5).

 

Hänvisningar

2. Wagner
3. Batalden
4. 
Säljö R. Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma; 2000.
5. Sandberg J, Targama A. Det förståelsebaserade ledarskapet.  Ledning och förståelse: ett kompetensperspektiv på organisationer.
Lund: Studentlitteratur; 1998. s. 141-74.

Tillbaka till startsidan

Uppdaterad: 2017-03-15
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion