Region Jnkpings ln Regionbibliotek
www.rjl.se/regionbibliotek

Bot-bags: enkel programmering på bibliotek

Samverkan
Vi ska experimentera och arbeta gränsöverskridande med andra estetiska uttryck och konstformer

Kvalitetsarbete
Vi ska följa upp, utveckla och utveckla läsfrämjande metoder

Ny teknik och digital delaktighet
Vi ska utforska nya tekniska möjligheter

Ur Gemensam läsfrämjandeplan för folkbiblioteken och regionbiblioteket i Jönköpings län 2016-2017.

Varför programmering på bibliotek?

”Att programmera betyder att bestämma hur en dator ska fungera. Alla spel, appar och webbsidor som du använder är faktiskt skapade av människor som har lärt sig att programmera.” (Måns Jonasson)

En demokratisk fråga

Programmering med Bluebots kan användas för att hjälpa barn förstå vad algoritmer är och hur enkla program kan skapas och användas. Att få en förståelse för hur programmering fungerar är ett första steg i att förstå till exempel hur algoritmer styr våra sökresultat på Google, och att allt som finns på Internet är skapat av någon och med ett specifikt syfte. Programmering styr i princip all information vi får till oss idag.

En del av bibliotekens demokratiska uppdrag är att ”bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” (Bibliotekslagen 2013:801) och för att kunna bilda sig egna åsikter måste människor först förstå hur information skapas och förmedlas.

Ny teknik och läsfrämjande

Genom att föra in ny teknik i det läsfrämjande arbetet väcker vi nyfikenhet och lust till läsning och eget skapande, samtidigt som vi ger människor i alla åldrar förutsättningar för att använda teknik för att delta i kulturlivet. Att utforska nya tekniska möjligheter är också en viktig del av vår gemensamma läsfrämjandeplan.

Att till exempel programmera sitt eget spel är att skapa sin egen berättelse – en egen värld som en fyller med karaktärer och utmaningar. En värld som en sedan kan bjuda in andra att ta del av. Genom att arbeta med programmering och skrivande uppmuntras deltagarna att skapa berättelser på flera sätt.

Vad är en Bluebot?

En Bluebot är en liten robot som används för att lära ut enkel programmering. Genom att trycka på knapparna på robotens rygg (framåt, bakåt, höger, vänster, paus och start) programmeras roboten att utföra en bestämd sekvens av steg, i den ordning som programmeraren bestämt. En Bluebot kan också styras via en app i en surfplatta eller smartphone.

Vad är en Bot-bag?

En Bot-bag är en kasse som innehåller sex Bluebots, en laddplatta, fyra rutade plastmattor à 60x60 cm (dessa används som underlag och mäter antalet steg roboten tar) samt en handledning. Regionbibliotek Region Jönköpings län har tre Bot-bags som kan lånas av folkbiblioteken i Jönköpings län.

Hur lånar jag en Bot-bag?

Kontakta Martina Rasch, . Skicka också med låneansökan "Låna en bot-bag". Länk till dokumentet Låna en Bot-bag (öppnas i nytt fönster).

 

För mer information:

Martina Rasch, Regionbibliotek Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2017-03-17
Martina Rasch, Regionbibliotek Region Jönköpings län