Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Akutprocessen Barn i sorg

En förälders sjukdom eller död kan innebära en allvarlig risk för barnets hälsa nu och i framtiden. För att säkra barnets rätt till information, råd och stöd när en familjemedlem avlider och för att knyta an till fortsatt möjlighet till råd och stöd samverkar ambulandssjukvården, akutmottagningarna och primärvården med sjukhuskyrkan, räddningstjänsten och den medicinska delen av elevhälsan i skolan.

Ambulanssjukvården har huvudansvar för att uppmärksamma barn i sorg genom att utföra sina åtgärder enligt Checklista för uppföljning av barn i sorg.

Checklista för uppföljning av barn i sorg, ambulans (pdf, nytt fönster)

Riktlinje Barn i sorg (pdf, nytt fönster)

Checklistan förmedlas till aktuell vårdcentral som i sin tur kontaktar hemmet som drabbats av sorg. Vårdcentralen erbjuder sitt stöd och hjälp med diverse kontakter som har betydelse för barnets vardag. Hela flödet i processen beskrivs i processorienteringen för Akutprocessen - Barn i sorg.

Akutprocessen - Barn i sorg (pdf, nytt fönster)

 

Kontakt

Noomi Carlsson
Processledare
Folkhälsa och sjukvård
010-242 40 92
noomi.carlsson@rjl.se

Susanne Börsbo
Sjuksköterska ambulanssjukvård
010-242 26 59

Uppdaterad: 2017-06-20
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion