Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Blodsmitta, stick och skär

  • Regional hälso - och sjukvård
  • Kommunal vård och omsorg
  • Blodburen smitta i förskola
  • Blodburen smitta i skola

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion