Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Kikhosta

  • Sjukdomsinformation
  • Föräldrainformation
  • Läkarinformation (smittskyddsblad)
  • Patientinformation (smittskyddsblad)
  • Vaccination mot kikhosta

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion