Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Tuberkulos

  • Vårdhygieniska riktlinjer
  • Läkarinformation (Smittskyddsblad)
  • Patientinformation (Smittskyddsblad)
  • Statistik, (länk ny sida)

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion