Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Multiresistenta bakterier

  • Avskrivning av bärarskap MRB
  • MRSA i förskola/skola
  • MRB provtagning patienter
  • MRB provtagning personal
  • Vårdhygieniska riktlinjer om MRB
  • Åtgärder vid provsvar om MRB
  • MRB fördjupning
  • Smittskyddsblad

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-07
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion