Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Riktlinjer och rutiner kring sexuellt överförbara infektioner

 • Rutiner kring sexuellt överförbara infektioner
  • KLamydia
  • Gonorré
  • Syfilis
  • HIV
 • Smittspårning av STI
 • Läkarinformation (sjukdoms- och faktainformation, Smittskyddsblad) (länk ny sida)
 • Patientinformation (smittskyddsblad)

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion