Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Tarmsmitta

  • Vårdriktlinjer Tarmsmitta
  • Avskrivning av bärarskap
  • Tarmsmitta - utbrott i samhället
  • Screening tarmsmitta hos personal
  • Smittskyddsblad

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion