Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Desinfektion, sterilisering

  • Huddesinf. vid injektion, blodprovstagning
  • Kemisk desinfektion
  • Värmdedesinfektion i disk- och spoldesinf.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-03-31
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion