Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

text

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-04
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion