Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsförsörjning

Läkemedelsförsörjning omfattar beställningar på rekvisition till regionens vårdenheter samt till akutförråd i kommunernas hemsjukvård.
På sjukhusapoteket på Länssjukhuset Ryhov sker också tillverkning av extempore.

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
070-359 36 77

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90

 

Uppdaterad: 2017-04-25
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service