Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Organisation inom läkemedel

Som stöd till verksamheten i läkemedelsfrågor finns läkemedelskommittén samt område Läkemedelsförsörjning inom verksamhetsområde Verksamhetsstöd och service.
Samverkan mellan Region Jönköpings läns verksamhetsområden kring läkemedel sker i Läkemedelsrådet.

Apotek

Läkemedelskommitté

Läkemedelsråd

Område läkemedelsförsörjning

Övriga mötesforum

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90

Mer information

Snabbguide till läkemedelsområdet, SKL

Uppdaterad: 2018-02-22
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service