Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
070-359 36 77

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90

Mer information

Snabbguide till läkemedelsområdet, SKL

Uppdaterad: 2017-04-25
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service