Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Organisation inom läkemedel

Som stöd till verksamheten i läkemedelsfrågor finns läkemedelskommittén samt område Läkemedelsförsörjning inom verksamhetsområdet Verksamhetsstöd och service.

Apotek

Läkemedelskommitté

Läkemedelsråd

Område läkemedelsförsörjning

Övriga mötesforum

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90

Mer information

Snabbguide till läkemedelsområdet, SKL

Uppdaterad: 2017-09-25
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service