Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Polyfarmaci

Andelen äldre patienter (> 75 år) med polyfarmaci (här 10 eller fler läkemedel) fortsätter att öka i länet. Det är framförallt läkemedel mot somatiska sjukdomar som har ökat i användning. Det är svårt att avgöra om de senaste årens utveckling har lett till att risken för allvarliga biverkningar har minskat eller ökat. I alla händelser har läkemedelsanvändningen hos äldre blivit mer komplex.

Det fortsatta arbetet för en bättre kvalitet och säkerhet i äldres läkemedelsanvändning handlar i huvudsak om att för varje patient göra en omsorgsfull avvägning mellan nytta och risk för olika behandlingar med i många fall rekommenderade läkemedel.

Handlingsplan polyfarmaci

Läkemedelskommittén har 2016-05-24 faställt en handlingsplan för att minska polyfaramci:

Åtgärder utifrån handlingsplan

Nedan är ett par av de åtgärder som skulle göras enligt handlingsplanen:

Ny rapport i Diverportalen

I Diverportalen finns en rapport som är ett försök till hjälpmedel att hitta en vårdscentrals listade patienter som har många läkemedel. Rapporten visar antal pågående ordinationer för en vårdcentrals listade patienter. Underlag till denna rapport är ordinationslistan i Cosmic. Rapporten har begränsad behörighet.

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Uppföljning

Arbetet följs genom:
Läkemedelskommitténs förskrivningsmål

Mer information

Uppdaterad: 2017-04-26
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion