Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tillverkning av extempore läkemedel

Vid sjukhusapoteket i Jönköping finns en tillverkningsenhet där cytostatika inför cellgiftsbehandlingar iordningställs.

Beställning av cytostatika

Ordination och beställning av parenterala cytostatika görs via IT-stödet Cytodose (begränsad läsbehörighet)

Beställning av övrig extempore

Övriga läkemedel (som inte är parenteral cytoststika) tillverkas externa enheter som APL eller Apoteket AB. Vid beställning och frågor kring dessa läkemedel, kontakta Sjukhusapoteket.

Viss information kring extempore finns på Extempore läkemedel (begränsad läsbehörighet)

Ansvarig

Carin Skarp
Områdeschef
010-242 34 90
carin.skarp@rjl.se

Charlotta Sjöberg
Apotekare, kvalitetsansvarig
010-242 34 51

 

Kontakt och öppethållande

Kontakt och öppethållande (begränsad läsbehörighet)

Uppdaterad: 2018-03-07
Charlotta Sjöberg, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service