Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tillverkning av extempore läkemedel

Vid sjukhusapoteket i Jönköping finns en tillverkningsenhet där cytostatika inför cellgiftsbehandlingar iordningställs.

Beställning av cytostatika

Ordination och beställning av parenterala cytostatika görs via IT-stödet Cytodose

Beställning av övrig extempore

Övriga läkemedel (som inte är parenteral cytoststika) tillverkas externa enheter som APL eller Apoteket AB. Vid beställning och frågor kring dessa läkemedel, kontakta Sjukhusapoteket.

Viss information kring extempore finns på Extempore läkemedel

Uppdaterad: 2017-04-21
Christofer Ahlberg, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion