Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Läkemedelsförsörjning - primärvård och tandvård

För läkemedelsförsörjning till vårdcentraler och tandvård har Region Jönköpings län avtal med Apoteket AB.
Avtalet gäller till 2017-10-31.
 

Beställning av läkemedel i WebbAbest

Läkemedel beställs genom Apoteket ABs beställningsportal Webb-portal.

Behörighet

Nya behörigheter eller förlängning av behörigheter görs via blankett ”Ändring kunduppgifter elektronisk beställning” som hittas på Apoteket ABs hemsida, Beställ läkemedel från Apoteket (nytt fönster)

Lösenord

Konton/lösenord som ”låst sig” - kontakta Apoteket AB.
Du behöver uppge ert 11-siffriga kundnummer för att Apoteket AB ska kunna hjälpa till.

Ansvarig

Carin Skarp
områdeschef Läkemedelsförsörjning
010-212 34 90

Sofia Fritzon
Apotekare, kvalitetsansvarig
010-242 34 80
sofia.fritzon@rjl.se

Kontakt - beställningar

Apoteket AB
Telefonnummer: 0771-210210 (knappval 6 - beställning via webbabest)
Funktionsbrevlåda:

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00

Uppdaterad: 2017-05-15
Sofia Fritzon, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service