Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Licenser

Läkemedel som inte är godkända i Sverige får inte utlämnas från apotek förrän Läkemedelsverket givit försäljningstillstånd. Sådant tillstånd kallas licens. En licens kan gälla för:

  • enskild patient
  • användning till en patientgrupp som behandlas vid en klinik eller likvärdig inrättning, så kallad generell licens.

Ansökan om licens

Licenser söks genom att ordinerande läkare fyller i en licensmotivering. Denna skickas till ett apotek som sedan ansöker om licens hos Läkemedelsverket.

Licens på recept

I oktober 2015 infördes ett elektroniskt system (KLAS) för licensansökan. Licensmotivering skickas in elektroniskt till Läkemedelsverket via KLAS. Inloggning sker via Läkemedelverkets hemsida. På denna sida finns också användarhandledningar med information om hur systemet fungerar.

Observera att din licensmotivering är inskickad i KLAS då du får ut ett referensnummer när du har tryckt på skicka in. Röda asterisk betyder att licensmotiveringen är ofullständigt ifylld.

Val av apotek

I KLAS finns möjlighet att fylla vilket apotek man vill att patienten ska hämta ut sitt läkemedel på. Gör man det får det valda apoteket ett e-postmeddelande om att licens ska sökas. Man också välja att inte fylla i något apotek, och istället be patienten att själv kontakta det apotek där hen vill hämta ut sitt läkemedel. När Läkemedelsverket har beviljat en licens är denna giltig att användas på alla öppenvårdsapotek i landet.

Behov av att makulera en licens

En licensansökan inskickad av ett apotek kan avskrivas om apoteket meddelar Läkemedelsverket innan de har hunnit ta ett beslut.
En licensmotivering inskickad av en förskrivare kan i nuläget inte på något sätt makuleras, för mer information om detta se eHälsomyndigheten - KLAS.

Licens på rekvisition

Sjukhusapoteket LJL har inte tillgång till KLAS. Detta innebär att för licensmotiveringar där rekvisition skrivs gäller de gamla rutinerna att licensmotiveringen fylls i på särskild blankett, Blankett för licensmotivering, och skickas till Sjukhusapoteket i Jönköping tillsammans med rekvisition. Beviljade licenser på recept kan aldrig användas vid expedition via rekvisition. En ny licens måste därför sökas.

Information om licenspreparat

Information om licenspreparat (begränsad läsbehörighet)

Ansvarig

Sofia Fritzon
Apotekare
010-242 34 80

Kontakt

Sjukhusapoteken kontakt och öppethållande (begränsad läsbehörighet)

Apotek - kontaktuppgifter (begränsad läsbehörighet)

Mer information

Licenser, Läkemedelsverket (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-04-26
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service