Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Föreläsare

Medborgarmedverkan - en mänsklig rättighet - Föreläsning

Anna Strandberg, Jenny Eriksson är människorättsvetarna och piloter i Mänskliga Rättigheter och driver MR-piloterna som är en kooperativ konsultverksamhet.

MR-piloterna utgår från Göteborg men arbetar med uppdrag från hela Sverige. I uppdragen kombinerar de akademisk fördjupning inom området mänskliga rättigheter på ett kreativt sätt med strategisk förståelse för projekt- och verksamhetsorganisation. Uppdragsgivare är bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL, avdelningen för ekonomi och styrning), VästraGötalandsregionen (Avdelningen Mänskliga rättigheter) och Uppsala universitet (Avdelningen för uppdragsutbildning).
 

Medskick för fortsatt arbete

Anette Nilsson, Region Jönköpings län
Jesper Ekberg, region Jönköpings län

Brukarstyrda brukarrevisioner - Seminarie 

Mats Wikhed, ordförande i länets Brukarråd för missbruk och psykisk ohälsa. Har  praktisk erfarenhet av att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner med fokus på missbruk. 

Isabell Morentsson,  medlem i länets Brukarråd för missbruk och psykisk ohälsa. Har erfarenhet av att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner med fokus psykisk ohälsa. 

Delaktighetsmodellen - Seminarie

Jonas Säleby, Nässjö
Laila Korsberg
Rosita Boman
Maria Wahlstedt, Gislaved

Evelina Lindblad, Gnosjö
Jan Björnell
Tommy Andersson, Jönköping
Mirco Bengs

Fokusgrupp - Seminarie

Hur använder man fokusgruppmetodik för att i samtalet mellan deltagarna få fram personernas upplevelser och erfarenheter av en företeelse?

Ann-Britt Karlsson, följeforskare med erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer

Inger Jansson, lektor i arbetsterapi vid Jönköping University. Hennes forskningsintresse är inriktat mot arbetslivet och hur tillgängligheten till arbetsmarknaden kan möjliggöras för personer med hälsoproblem, sociala problem och funktionshinder.

Gott exempel - medborgardialog fritid - Seminarie

Anna Gamlén, folkhälsovetare och fritidschef i  Gislaveds kommun. 

Involvera barn och unga vuxna - Seminarie

Åsa Ekman, barnstrateg i Jönköpings kommun med erfarenhet av att implementera Barnkonventionen i praktiken. Åsa medverkar den 24/10

Rebecca Lidén, projektledare för ombyggnationen av Jönköpings stadsbibliotek. Rebecka medverkar den 17 och 19/10.

Carin Silvermyr, barnbibliotekarie och delaktig i att involvera barn och unga vid ombyggnationen av Jönköpings stadsbibliotek. Carin medverkar den 17 och 19/10.

Tjänstedesign - Seminarie

Irene Josephsson, forskningsledare inom Kommunal Utveckling med fokus brukarmedverkan och delaktighet.

Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare på Qulturum med erfarenhet av utveckling av patientcentrerad vård inom region Jönköpings län. 

Uppdaterad: 2017-09-29
Marie Persson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion