Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Föreläsare

Medborgarmedverkan - en mänsklig rättighet - Föreläsning

Anna Strandberg, Jenny Eriksson och Malin Fryknäs är människorättsvetarna och piloter i Mänskliga Rättigheter och driver MR-piloterna som är en kooperativ konsultverksamhet.

MR-piloterna utgår från Göteborg men arbetar med uppdrag från hela Sverige. I uppdragen kombinerar de akademisk fördjupning inom området mänskliga rättigheter på ett kreativt sätt med strategisk förståelse för projekt- och verksamhetsorganisation. Uppdragsgivare är bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL, avdelningen för ekonomi och styrning), VästraGötalandsregionen (Avdelningen Mänskliga rättigheter) och Uppsala universitet (Avdelningen för uppdragsutbildning).
 

Medskick för fortsatt arbete - Föreläsning

 

 

Brukarstyrda brukarrevisioner - Workshop 

Mats Wikhed, ordförande i länets Brukarråd för missbruk och psykisk ohälsa. Har  praktisk erfarenhet av att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner med fokus på missbruk. 

Isabell Morentsson,  medlem i länets Brukarråd för missbruk och psykisk ohälsa. Har erfarenhet av att genomföra brukarstyrda brukarrevisioner med fokus psykisk ohälsa. 

 

Delaktighetsmodellen - Workshop

 

Fokusgrupp - Workshop

Hur använder man fokusgruppmetodik för att i samtalet mellan deltagarna få fram personernas upplevelser och erfarenheter av en företeelse?

Ann-Britt Karlsson, följeforskare med erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer

Inger Jansson, lektor i arbetsterapi vid Jönköping University. Hennes forskningsintresse är inriktat mot arbetslivet och hur tillgängligheten till arbetsmarknaden kan möjliggöras för personer med hälsoproblem, sociala problem och funktionshinder.

Gott exempel - medborgardialog fritid - Workshop 

Anna Gamlén, folkhälsovetare och fritidschef i  Gislaveds kommun. 

Genom en medborgardialog under parollen ”Sportdialog” fick invånare tycka till och lämna synpunkter kring en framtida bad- och sportanläggning i Gislaveds kommun. Dialogen gav ett mycket stort gensvar. Möt Anna Gamlén, fritidschef i Gislaveds kommun som berättar om sina erfarenheter - från ett diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till en succé med stort engagemang. 

Involvera barn och unga vuxna - Workshop 

Åsa Ekman, barnstrateg i Jönköpings kommun med erfarenhet av att implementera Barnkonventionen i praktiken.

Rebecca Lidén, projektledare för ombyggnationen av Jönköpings stadsbibliotek.

Carin Silvermyr, barnbibliotekarie och delaktig i att involvera barn och unga vid ombyggnationen av Jönköpings stadsbibliotek.


Tjänstedesign - Workshop

Irene Josephsson, forskningsledare inom Kommunal Utveckling med fokus brukarmedverkan och delaktighet.

Annmargreth Kvarnefors, utvecklingsledare på Qulturum med erfarenhet av utveckling av patientcentrerad vård inom region Jönköpings län. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-07-11
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion