Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Program

Tid

Aktivitet

8.30

Kaffe och registrering

9.15

Välkommen och inledning

9.30

Länets strategi för en god och jämlik hälsa

9.40

Medborgarmedverkan - en Mänsklig Rättighet

 

VALBARA WORKSHOPS

10.30

F1

Gott exempel: Fritid

F2

Fokusgrupp

F3

Tjänstedesign

11.20

F4

Involvera barn och unga vuxna

F5

Brukarstyrda brukarrevisioner

F6

Delaktighets-modellen

12.00

Lunch

12.45

Personer med egen erfarenhet

 

VALBARA WORKSHOPS

13.15

E1

Fokusgrupp

E2

Tjänstedesign

E3

Delaktighets-modellen

14.00

E4

Brukarstyrda brukarrevisioner

E5

Gott exempel: Fritid

E6

Involvera barn och unga vuxna

14.40

Personer med egen erfarenhet

15.00

Avslutning med fika

Om metoderna

Gott exempel - fritid

"Att på lika villkor få vara medskapare igenom en hel process, tillsammans med andra aktörer, allt från att identifiera problem eller behov - till att följa upp ett arbete, innebär ett gemensamt ansvar för de resultat som uppnås"

Fokusgrupp

 

Tjänstedesign

Design för bättre anpassade välfärdstjänster

Brukarstyrda brukarrevisioner

 

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen - En väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv.

Syftet är att stärka personens engagemang och inflytande över sin vardagssituation och sin nära omgivning. Arbetssättet avser att underlätta en jämlik dialog mellan personer som delar ett vardagligt sammanhang men där ena parten har mer inflytande än den andra. Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

Involvera barn och unga vuxna

Ex 1) Jönköpings  stadsbibliotek barnvandringar

Ex 2) Kommunutvecklare

Uppdaterad: 2017-05-24
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion