Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Program

08.30 Kaffe och registrering
09.00 Välkommen och inledning
09.15 Länets strategi för en god och jämlik hälsa
09.25 Medborgarmedverkan - en mänsklig rättighet
Valbara seminarier
10.15

F1 Gott exempel - Fritid
Från diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till succé med stort engagemang.

Invånare i Gislaveds kommun var delaktiga kring en framtida bad- och sportanläggning.

F2 Fokusgrupp
Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet.
Här presenteras några konkreta exempel, med lokal och regional förankring, hur fokusgrupp som metod har används.

F3 Tjänstedesign
Tjänstedesign för bättre anpassade välfärdstjänster.

Under workshopen ges exempel på hur samarbete mellan alla berörda parter kan leda till att en specifik tjänst blir bättre anpassad och fungerar bättre för den som använder tjänsten.

11.00

F4 Involvera barn och unga vuxna
Beskrivning av praktiska exempel på hur barn och unga involverats i  Jönköpings kommun.

F5 Brukarstyrda brukarrevisioner
Metoden brukarstyrda brukarrevisioner genomförs av brukare eller närstående. Vid workshopen ges exempel från en genomförd revision och dess resultat.

F6 Delaktighetsmodellen
Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan personer där ena parten har mer inflytande än den andra.
Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

11.40 Lunch
12.20 Personliga berättelser om betydelsen av att vara delaktig.
Valbara seminarier
13.05

E1 Fokusgrupp
Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet.
Här presenteras några konkreta exempel, med lokal och regional förankring, hur fokusgrupp som metod har används.

E2 Tjänstedesign
Tjänstedesign för bättre anpassade välfärdstjänster.

Under workshopen ges exempel på hur samarbete mellan alla berörda parter kan leda till att en specifik tjänst blir bättre anpassad och fungerar bättre för den som använder tjänsten.

E3 Delaktighetsmodellen
Delaktighetsmodellen underlättar en jämlik dialog mellan personer där ena parten har mer inflytande än den andra.

Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

13.50

E4 Brukarstyrda brukarrevisioner
Metoden brukarstyrda brukarrevisioner genomförs av brukare eller närstående. Vid workshopen ges exempel från en genomförd revision och dess resultat.

E5 Gott exempel - Fritid Från diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till succé med stort engagemang.

Invånare i Gislaveds kommun var delaktiga kring en framtida bad- och sportanläggning.

E6 Involvera barn och unga vuxna
Beskrivning av praktiska exempel på hur barn och unga involverats i  Jönköpings kommun.

14.30 Medskick för fortsatt arbete
15.00 Avslutning med fika
Uppdaterad: 2018-02-21
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård