Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Program

08.30 Kaffe och registrering
09.00 Välkommen och inledning
09.15 Länets strategi för en god och jämlik hälsa
09.25 Medborgarmedverkan - en mänsklig rättighet
Valbara workshops
10.15

F1 Gott exempel - Fritid
Från diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till succé med stort engagemang.

Invånare i Gislaveds kommun var delaktiga kring en framtida bad- och sportanläggning.

F2 Fokusgrupp
Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet.
Här presenteras några konkreta exempel, med lokal och regional förankring, hur fokusgrupp som metod har används.
F3 Tjänstedesign
Design för bättre anpassade välfärdstjänster.

Under workshopen ges exempel på hur samarbete mellan alla berörda parter kan leda till att en specifik tjänst blir bättre anpassad och fungerar bättre för den som använder tjänsten.

11.00 F4 Involvera barn och unga vuxna
Beskrivnig av ett praktiskt exempel på hur barn och unga involverats vid ombyggnationen av Jönköings stadsbibliotek mellan 2014-2016.
F5 Brukarstyrda brukarrevisioner
Under workshopen berättar vi om metoden som genomförs av brukare eller närstående och ger exempel från en genomförd revision och dess resultat.

F6 Delaktighetsmodellen
Modellen underlättar en jämlik dialog mellan personer där ena parten har mer inflytande än den andra.
Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.

11.40 Lunch
12.20 Personlig berättelse om betydelsen av att vara delaktig.
Valbara workshops
13.05 E1 Fokusgrupp
Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet.
Här presenteras några konkreta exempel, med lokal och regional förankring, hur fokusgrupp som metod har används.
E2 Tjänstedesign
Design för bättre anpassade välfärdstjänster.

Under workshopen ges exempel på hur samarbete mellan alla berörda parter kan leda till att en specifik tjänst blir bättre anpassad och fungerar bättre för den som använder tjänsten.

E3 Delaktighetsmodellen
Modellen underlättar en jämlik dialog mellan personer där ena parten har mer inflytande än den andra.

Under workshopen berättar vi mer samt delger erfarenheter från delaktighetsslinga.
13.50 E4 Brukarstyrda brukarrevisioner
Under workshopen berättar vi om metoden som genomförs av brukare eller närstående och ger exempel från en genomförd revision och dess resultat.

E5 Gott exempel - Fritid Från diffust uppdrag om att genomföra en medborgardialog till succé med stort engagemang.

Invånare i Gislaveds kommun var delaktiga kring en framtida bad- och sportanläggning.

E6 Involvera barn och unga vuxna
Beskrivnig av ett praktiskt exempel på hur barn och unga involverats vid ombyggnationen av Jönköings stadsbibliotek mellan 2014-2016.
14.30 Medskick för fortsatt arbete
15.00 Avslutning med fika
Uppdaterad: 2017-07-11
Viktor Karlsson, Kommunikationsavdelningen, Verksamhetsnära funktion