Region Jnkpings ln Medborgarmedverkan
plus.rjl.semedborgarmedverkan

Medborgarmedverkan i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige antog 2015 "Strategin för en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län". Strategin togs fram i samverkan mellan representanter från landsting, länets samtliga kommuner, statliga myndigheter och civilsamhället.

Ett viktigt område i strategin är att öka människors möjlighet att vara delaktiga i det som påverkar vardag eller livssituation. Att kunna påverka tillvaron, att ha makt över sin vardag och känna sig delaktig i samhället är en betydelsefull faktor för hälsan. För att uppnå en mer jämlik hälsa är det av stort värde att även involvera personer som annars har svårt att göra sin röst hörd i samhället.

Du kan följa arbetet via projektets webbplats:

Medborgarmedverkan på plus.rjl.se

Uppdaterad: 2017-09-29
Marie Persson, Barnhälsovården Jkp län, Medicinsk vård