Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Kontaktuppgifter för samordnad vårdplanering - prototyp

Telefonnummer, faxnummer och e-postadresser till avdelningar och mottagningar, vårdsamordnare och andra funktioner.

Region Jönköpings län

Kommuner

Telefonnummer, faxnummer och e-postadresser till biståndshandläggare, särskilda boenden, hemsjukvård, socialtjänst, hemtjänst och andra funktioner.

Kontaktpersoner

Anette Abrahamsson
Länssjukhuset Ryhov

Erica Kyhlberg
Höglandssjukhuset

Dzenata Brandic
Värnamo sjukhus

Rapportera fel

Formulär till ansvariga administratörer 

Uppdaterad: 2017-04-28
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård