Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Kontaktuppgifter för samordnad vårdplanering vårdcentraler och jourcentraler

Vårdcentral A

  • Vårdsamordnare
  • Direktnummer läkarmottagning
  • Fax
  • Funktionsbrevlåda

Vårdcentral B

  • Vårdsamordnare
  • Direktnummer läkarmottagning
  • Fax
  • Funktionsbrevlåda

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-28
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård