Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Kontaktuppgifter för samordnad vårdplanering Värnamo sjukhus

text

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-28
Dzenata Brandic, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion