Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Kontaktuppgifter för samordnad vårdplanering Aneby kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  • Direktnummer

Funktion X

  • Direktnummer

Boende A

  • Funktion 1
  • Funktion 2
  • Funktion 3
  • Fax

Boende B

  • Funktion 1
  • Funktion 2
  • Funktion 3
  • Fax

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-28
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård