Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Aneby kommun - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Aneby kommuns växel 0380-461 00.

Journummer

(jourtid kvällar, helger och nätter)


070-650 79 64

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska

0380-461 00 (växel)

Fax

 

Arbetsterapeut

 

Fax

 

Sjukgymnast

 

Fax

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0380-461 04

Fax

 

Biståndshandläggare

 

Biståndshandläggare

0380-464 46

Fax

 

LSS-handläggare

 

Fax

 

Chef

 

Särskilda boenden

 

Boende 1

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Boende 2

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax  

Övriga kontakter inom
Aneby kommun

 
Viktiga kontakter inom Aneby kommun  

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
marita.sandqvist@rjl.se

Titti Eklund
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
titti.eklund@rjl.se

Uppdaterad: 2017-08-30
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård