Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Vetlanda kommun - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Vetlanda kommuns växel 0393-971 00.

Journummer

(jourtid kvällar, helger och nätter)


070-681 68 13
070-375 67 67

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska

 

Fax

 

Arbetsterapeut

 

Fax

 

Sjukgymnast

 

Fax

 

MAS

 

Fax

 

Biståndshandläggare

 

Biståndshandläggare

 

Fax

 

LSS-handläggare

 

Fax

 

Chef

 

Särskilda boenden

 

Boende 1

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Boende 2

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Övriga kontaker inom
Vetlanda kommun

 
Viktiga kontakter inom Vetlanda kommun  

Kontakt

Marita Sandqvist
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
marita.sandqvist@rjl.se

Titti Eklund
Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län
titti.eklund@rjl.se

Uppdaterad: 2017-08-16
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård