Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkansrutiner

Vetlanda kommun - kontaktuppgifter för samverkan och samordnad vårdplanering

Telefonnummer för samverkan och samordnad vårdplanering för användning av medarbetare i länets kommuner och Region Jönköpings län.
Patienter och närstående hänvisas till Vetlanda kommuns växel 0000-000 000.

Hemsjukvården

 

Sjuksköterska

0000-000 00 00

Fax

 

Arbetsterapeut

 

Fax

 

Sjukgymnast

 

Fax

 

MAS

 

Fax

 

Biståndshandläggare

 

Biståndshandläggare

 

Fax

 

LSS-handläggare

 

Fax

 

Chef

 

Särskilda boenden

 

Boende 1

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Boende 2

 

Sjuksköterska

 

Chef

 

Fax

 

Kontakt

Namn Efternamn
Arbetsplats
Mejl

Uppdaterad: 2017-06-12
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård