Region Jnkpings ln Lärande nätverk
Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

För dig som vill veta mer om lärande nätverk i hälsa och välfärd

Artiklar

 

 

Uppdaterad: 2017-06-21
Rolf Bardon, Qulturum, Verksamhetsnära funktion