Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Utbildning

Vera - barn som far illa och orosanmälan

Med den här utbildningen vill vi ge dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ökad medvetenhet om din skyldighet att anmäla till socialtjänsten när du misstänker eller vet att barn och unga far illa. Vi kommer att gå in på den lagstiftning som finns och det praktiska förfarandet vid en anmälan. Du kommer också att få möjlighet att själv fundera över och diskutera de utmaningar som kan uppstå när en anmälan behöver göras. Utbildningen kan bara genomföras av anställda i Region Jönköpings län.

  1. Starta Modul 1
  2. Reflektera tillsammans (APT)
  3. Starta Modul 2

Kontakt

Noomi Carlsson

Uppdaterad: 2017-05-19
Marie Persson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion