Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici)

Vinterkräksjuka är vanligast under november–april. Typiska symtom är häftiga kräkningar och diarréer.

Smittade personer utsöndrar stora mängder norovirus, framför allt i avföring men även i kräkningar. Smittan sprids via direkt och indirekt kontakt, via luften vid häftiga kräkningar och diarréer och via mat och vatten.

Vid ett utbrott krävs snabba åtgärder för att bryta smittvägar och undvika spridning.

Riktlinjer

Checklistor

Blanketter

Kontakt

Amelie Magnander
Hygienläkare
amelie.magnander@rjl.se
010-242 23 57

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska
karoline.johansson@rjl.se 
010-242 50 82

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska
pernilla.johansson@rjl.se
010-242 57 19

Per-Olof Svensson
Hygiensjuksköterska
per-olof.svensson@rjl.se
010-242 50 83

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska
sofia.wetterbrandt@rjl.se
010-242 59 91

Version

Reviderat 2017-07-19
Reviderat 2017-01-10
Reviderat 2015-12-30
Reviderat 2013-11-29
Fastställt 1995-01-24

Uppdaterad: 2017-08-24
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion