Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici)

Vinterkräksjuka är vanligast under november–april. Typiska symtom är häftiga kräkningar och diarréer.

Smittade personer utsöndrar stora mängder norovirus, framför allt i avföring men även i kräkningar. Smittan sprids via direkt och indirekt kontakt, via luften vid häftiga kräkningar och diarréer och via mat och vatten.

Vid ett utbrott krävs snabba åtgärder för att bryta smittvägar och undvika spridning.

Vårdhygieniska riktlinjer

Checklistor

Blanketter

Informationsmaterial

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010- 242 23 34

Amelie Magnander
Hygienläkare
amelie.magnander@rjl.se
010-242 23 57

Mer information

Uppdaterad: 2018-02-15
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion