Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici) - vårdriktlinje

Bakgrund

Vinterkräksjuka är vanligast under november–april men kan förekomma året runt. Typiska symtom är häftiga kräkningar och diarréer. Inkubationstiden är ett–två dygn och symtomen varar normalt i ett–tre dygn. Småbarn, äldre och personer med kroniska eller andra allvarliga sjukdomar kan vara sjuka längre.

Smittade personer utsöndrar stora mängder virus, i avföring och i kräkningar. Vinterkräksjukevirus är tåliga och kan överleva länge i miljön utanför kroppen. De är inte lika känsliga för  sprit som andra smittämnen.

Smittan sprids via direkt och indirekt kontakt, via luften vid häftiga kräkningar och diarréer och via mat och vatten.

Riktlinjer för utbrott av vinterkräksjuka

Skärpta hygienrutiner

Vid kontakt med vårdtagare med vinterkräksjuka ska all personal tillämpa skärpta hygienrutiner.

 • Tvätta händerna med tvål och vatten efter vårdtagarkontakt eller kontakt med ytor i vårdtagarens omgivning. Torka händerna ordentligt torra. Desinfektera därefter händerna med handdesinfektionsmedel.

 • Använd långärmat plastförkläde vid direkt kontakt med vårdtagare och vid bäddning.

 • Använd handskar vid kontakt med kräkningar och diarréer.

 • Använd munskydd nära en vårdtagare som kräks.

 • Punktdesinfektera med Virkon.

 • Håll dörren till vårdrummet stängd och ta bara in nödvändig utrustning och materiel.

 • Personal ska inte gå mellan olika enheter.

 • Personal som insjuknar ska genast gå hem.

 • Avdela personal att enbart sköta vårdtagare med vinterkräksjuka hela dygnet. Kräver ofta någon form av personalförstärkning.

Placering av vårdtagare

Vårdtagare med vinterkräksjuka ska ha eget rum med egen dusch och toalett. De ska inte vistas i korridorer eller allmänna utrymmen och bara använda anvisad toalett.

Flytta inte vårdtagare inom eller mellan enheter om det inte gäller att omedelbart vid symtomdebuten skilja insjuknade från inte insjuknade.

Om den som insjuknar delar rum med andra kan förflyttningar bli nödvändiga. Kontakta vid behov Smittskydd och vårdhygien för rådgivning.

Symtomfria vårdtagare som inte kan separeras från den insjuknade betraktas som möjligt smittade.

Städning och rengöring
 

Daglig städning

Informera berörd städpersonal och öka städfrekvensen hos insjuknade vårdtagare. Städpersonal bör inte städa på andra enheter under tiden vårdtagare med vinterkräksjuka vårdas på enheten.

Påbörja alltid den dagliga städningen i rum där vårdtagare med vinterkräksjuka inte vistas. Städa som vanligt.

Städning i rum med vårdtagare med vinterkräksjuka

Mekanisk bearbetning är viktig för att minska virusmängden. Rengör ytor som inte är nära vårdtagaren först, på vanligt sätt. Rengör och desinfektera handfat (särskilt kranar) och toalettstol (särskilt spolknapp), kontaktytor på säng, sängbord och andra kontaktytor i den smittade vårdtagarens närhet med Virkon

Desinfektera städutrustningen efter städning och lägg använda städdukar och moppar i en vattenlöslig tvättsäck. Märk säcken som smittförande.

Punktdesinfektion

Torka upp och punktdesinfektera med Virkon genast efter att kräkningar eller diarré kommit på ytor eller föremål. Punktdesinfektion utförs av den som är närvarande eller upptäcker spillet.

Städning efter smittfriförklaring eller utskrivning

 • Städa noggrant alla horisontella ytor och golv med Virkon när vårdtagaren lämnat rummet.

 • Städa övriga ytor på vanligt sätt.

 • Skicka kuddar till tvätt.

 • Rengör och desinfektera säng och madrass med Virkon och bädda rent.

 • Byt badlakan och handdukar.

 • Kassera engångsmaterial som varit i vårdtagarens närhet eller hanterats av personalen.

 • Kassera material som förvarats i närförråd om inte renhetsgraden kan garanteras. Material i stängda skåp behöver inte kasseras.

 • Släng tidningar (vårdtagare kan ta med sig privata tidningar hem).

Tvätt

Lägg smutstvätten direkt i en tvättsäck på rummet.

Lägg kraftigt nedsmutsad och blöt tvätt i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt så att inte säcken löses upp under transporten.

Stoppa den vattenlösliga tvättsäcken i en vanlig tvättsäck och märk den som smittförande.

Avfall

Lägg allt avfall direkt i en påse och förslut påsen i rummet. Behandla påsen som vanligt avfall. Vid risk för läckage av kroppsvätskor läggs avfallspåsen i en behållare för smittförande avfall.

Mathantering

Vårdtagare får inte vistas i avdelningskök.

Avdela särskild personal, som inte vårdar smittade vårdtagare, för all mathantering.

Informera vårdtagarna om vikten av handhygien. Hjälp vårdtagare, som behöver det, med handhygienen.

Bufféservering ska inte förekomma. Servera alla vårdtagare mat på sina rum. Bär använd matbricka med porslin direkt till diskmaskin eller brickvagn.

Sjukgymnastik och träning

Under förutsättning att enheten tillämpar strikt kohortvård dygnet runt, kan vårdtagare utanför kohorten träna i lokal utanför enheten. Vårdtagarna ska ha rena kläder och träna sist på dagen. De ska inte träna tillsammans med vårdtagare från andra enheter.

Punktdesinfektera använda träningsredskap med Virkon efter träningen.

Om kohortvård inte kan upprätthållas dygnet runt, ska vårdtagare utanför kohorten träna på enheten. Sjukgymnastikpersonal ska komma till enheten i slutet av sitt arbetspass. De ska lägga använda arbetskläder i tvättsäck och byta till rena kläder inför nästa arbetspass.

Transporter

Vårdtagare med konstaterad eller misstänkt vinterkräksjuka...

Behandling/undersökning på annan avdelning

Nödvändig medicinsk behandling, omvårdnad eller vårdplanering får inte undanhållas vårdtagare med konstaterad eller misstänkt vinterkräksjuka. Medicinskt ansvarig bedömer behovet. Informera alltid mottagande enhet.

Konsultation och vårdplanering

Personal med konsultuppdrag på flera enheter ansvarar för att inte sprida smitta mellan enheter. Personalen ska först gå till enheter som inte har vårdtagare med vinterkräksjuka.

Vid konsultuppdrag som utförs hos vårdtagare med vinterkräksjuka tillämpas skärpta hygienrutiner. Arbetskläder ska bytas direkt efter besöket.

Personal som normalt inte använder arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller, ska använda sådana inom enhet med vinterkräksjuka.

Se särskilt dokument om vårdplanering.

Besökare

Begränsa antalet besök. Besökare som varit på en enhet med vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte besöka andra enheter.

Personer med symtom på vinterkräksjuka ska inte besöka vårdinrättningar.

Smittfriförklaring

Vårdtagare räknas som inte smittsamma efter 48 timmars symtomfrihet.

Låt vårdtagaren duscha och få rena kläder.

Vårdtagare som haft vinterkräksjuka kan dela rum och toalett med andra, förutsatt att rummet städats enligt instruktionerna.

Vårdtagaren får röra sig fritt på enheten och äta i matsal, men ska inte ta själv från eventuell buffé.

Personal

Personal som sköter vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte ta av gemensam mat eller fika i personalrum utan ska serveras av arbetskamrater.

Personal som insjuknar med symtom på vinterkräksjuka ska omedelbart gå hem.

Efter 24 timmars symtomfrihet kan personal återgå i tjänst men ska inte hantera livsmedel förrän efter 48 timmar.

Om vårdpersonal har anhöriga med vinterkräksjuka kan de ändå arbeta.

Uppdaterad: 2017-07-19
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion