Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici) – riktlinjer för utbrott

Bakgrund

Definition av utbrott: när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra.

 • Undvik vidare spridning  - sätt in åtgärder för att bryta smittvägar!
 • Använd checklistan för utbrott för att snabbt kontrollera vad som behöver göras.
 • Ta tidigt kontakt med smittskydd vårdhygien för rådgivning och stöd.

Vid svårkontrollerad smittspridning kan smittskyddsläkaren sammankalla en utbrottsgrupp med representanter för berörda funktioner för effektivare hantering av utbrottet.

Kohortvård

Kohortvård innebär att avdelningen delas i två delar. Ena delen består av insjuknade eller smittade vårdtagare och den andra delen av vårdtagare som inte insjuknat med calicisymtom eller bedöms inte vara smittade.
Kohortvård måste fungera alla tider på dygnet för att förhindra smittspridning och kräver ofta någon form av personalförstärkning.
Avdela personal att enbart sköta vårdtagare med vinterkräksjuka.

Följ skärpta hygienrutiner enligt vårdhygieniska riktlinjer för vinterkräksjuka.

Information vid utbrott

Informera alltid:

 • närmaste chef

 • all personal, även berörd städpersonal.

 • berörda vårdtagare och besökare

 • smittskydd och vårdhygien

 • daglig styrning på sjukhuset

 • mottagande enhet om en vårdtagare måste flytta till annan avdelning eller genomgå undersökning eller behandling

 • daglig styrning på sjukhuset

Sätt upp anslag vid enhetens entré och dela ut informationsblad till vårdtagare och besökare.

Vid svårkontrollerad smittspridning kan smittskyddsläkaren sammankalla en utbrottsgrupp med representanter för berörda funktioner för effektivare hantering av utbrottet.

 

Registrering och rapportering

Registrera insjuknade vårdtagare, närstående och personal. Anteckna uppgifter löpande under utbrottet för att underlätta slutrapporteringen.

Gör en skiss över enheten och markera var insjuknade ligger. Notera eventuella förflyttningar. Gör en sammanställning och utvärdera vidtagna åtgärder.

Fyll i och lämna in en slutrapport till verksamhetsledningen och smittskydd och vårdhygien. Syftet med registrering och slutrapport är att analysera konsekvenserna av utbrottet.

Blanketter

 • Registrering av vinterkräksjuka

 • Symtomlista vid vinterkräksjuka

 • Slutrapport vid vinterkräksjuka

Relaterad information

 • Vinterkräksjuka-checklista vid utbrott

 • Kom ihåg lista vid vinterkräksjuka

 • Avstängning av personal vid vinterkräksjuka

 • Patientinformation om vinterkräksjuka, 1177 Vårdguiden

 • Vinterkräksjuka i vården – ett kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus, Folkhälsomyndigheten

 • Vårdhygieniska riktlinjer för vinterkräksjuka

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-07-19
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion