Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka - checklista vid utbrott

Definition av utbrott: när två eller fler vårdtagare och/eller personal insjuknar i nära anslutning till varandra.

  • Sätt snabbt in åtgärder för att bryta smittvägar!
  • Använd checklistan nedan som hjälpmedel.

  • Detaljerad information finns i vårdhygieniska riktlinjer för vinterkräksjuka.
     

Informera:

□ verksamhetschef, vårdenhetschef eller motsvarande

□ all berörd personal, inklusive städpersonal

□ på Daglig styrning och notera i Dashboard

□ smittskydd vårdhygien

□ vårdtagare och besökare via anslag vid avdelningens entré och informationsblad

□ mottagande enhet när vårdtagare måste flytta till annan avdelning eller genomgå undersökning/behandling. Detta gäller även för de vårdtagare på avdelningen som inte har insjuknat.

 □ ansvarig för beläggningsregister om intagningsstopp beslutas

Gör detta:
□ se över möjligheterna att flytta insjuknad vårdtagare alternativt medvårdtagare inom enheten

□ flytta inte vårdtagare mellan avdelningar

□ skärp hygienrutinerna för all personal

□ kohortvårda alla tider på dygnet

□ ta prover på de första fallen

□ skriv ut vårdtagare som inte behöver akut vård

□ öka städinsatsen. Kontakta vårdnära service.

□ avdela personal för livsmedelshantering

□ ställ in bufféservering, alla vårdtagare serveras mat på rummet

□ överväg begränsning av besök och intagningsstopp

□ se till att personal med symtom går hem direkt

□ upprätta en registreringslista över insjuknade vårdtagare och personal

□ markera var insjuknade ligger på en skiss över avdelningen

□ skriv en slutrapport efter utbrottet till verksamhetsledning och smittskydd vårdhygien

Uppdaterad: 2017-08-24
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion