Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Checklista vid enstaka fall av vinterkräksjuka

För mer detaljerad information, se vårdhygieniska riktlinjer vid vinterkräksjuka

Vård av patient med vinterkräksjuka (Calici)

□ Vårdtagare med vintrekräksjuka ska ha eget rum med egen toalett

□ Dörr till vårdrum hålls alltid stängd. Markera vårdrumsdörr enligt lokala rutiner

□ Vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte lämna salen

□ Varje arbetspass (även nattetid) avdelas personal att sköta vårdtagare med vinterkräksjuka

□ Övrig personal ska inte gå in i vårdrummet                          

□ Informera all berörd personal, inklusive städpersonal

I vårdrummet ska det finnas:

 □ Långärmat plastförkläde

 □ Handskar

 □ Eventuellt munskydd (se hantering av munskydd)

 □ Virkon till punktdesinfektion och städning

 □ Städutrustning

 □ Tvättsäck och sopsäck med stativ

Ta bara in utrustning och material som behövs i vårdrummet.

Skärpta hygienrutiner

□ Noggrann handhygien–tvål och vatten, torka, handdesinfektion

□ Långärmat plastförkläde används vid direkt vårdtagarkontakt och bäddning.

□ Placera tvätt i tvättsäck på vårdrummet

□ Avfall läggs i plastpåse, knyts ihop och läggs i sopsäck innan man tar ut den från vårdrummet

□ Personal ska undvika att gå mellan olika vårdavdelningar

Mathantering

□ Personal som arbetar med vårdtagare med vinterkräksjuka ska inte hantera livsmedel, varken i avdelningskök eller personalrum

Symtomfrihet > 2dygn eller utskrivning

□ Kassera allt engångsmaterial som varit inne hos vårdtagare med vinterkräksjuka

Uppdaterad: 2017-07-12
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion