Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vinterkräksjuka (Calici) inom öppenvård

Snabba åtgärder

Vårdpersonal som upptäcker vårdtagare med symtom på vinterkräksjuka eller spill av kräkningar eller diarré ska:

 • Stänga dörren till det rum där vårdtagaren befinner sig för att minska smittspridning.
 • Se till att inte andra vårdtagare finns i närheten.
 • Hjälpa den insjuknade vårdtagaren.
 • Tillämpa skärpta hygienrutiner.
 • Informera vårdtagaren om vikten av god handhygien.
 • Informera övrig personal samt städpersonal.

Städning, avfall och tvätt

 • Rengör kontaminerade ytor och golv med Virkon 1 % brukslösning (hållbar i 5 dygn).
 • Använd skyddsförkläde med lång ärm, handskar och eventuellt munskydd.
 • Byt toalettpappersrulle om toaletten är kontaminerad.
 • Lägg avfall i en plastpåse och förslut. Kasta påsen i en sopsäck och hantera som vanligt avfall.
 • Hantera tvätt som vanlig smutstvätt. Lägg kraftigt nedsmutsad eller blöt tvätt i en vattenlöslig tvättsäck tillsammans med torr tvätt och därefter i en vanlig tvättsäck. Märk tvättsäcken som smittförande.
 • Lägg moppgarn i en plastpåse, förslut och märk den som smittförande. Lämna påsen till städpersonal.
 • Byt arbetsdräkt.

Övrigt

 • Personal som insjuknar ska genast gå hem. De kan komma tillbaka tidigast efter 24 timmars symtomfrihet.
 • Registrera insjuknade vårdtagare, närstående och personal.
 • Kontakta vid behov Smittskydd vårdhygien för rådgivning.

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-07-19
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion