Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Praktisk information om vaccinationen 2017/2018

Vaccination mot säsongens influensa startar den 7 november 2017


Information till vaccinerande vårdpersonal i Jönköpings Län:

2017 års säsongsinfluensavaccin Vaxigrip ger skydd mot tre typer av influensavirus som beräknas cirkulera i Sverige under säsongen:

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-likt virus

B/Brisbane/60/2008-likt virus (linjetyp B/Victoria)

Beställning av vaccin


Vaxigrip - influensavaccin för vuxna

 • Beställs via distributör Oriola. Beställ på förmiddagen så kommer vaccinet nästa dag.
 • tel: 031-88 72 90
 • webshop:http://oriola4care.oriola-kd.com
 • epost: .

Pneumovax - pneumokockvaccin

 • Beställs från Vaccinservice SPMSD (Sanofi Pasteur MSD)
 • Via hemsida: http://vaccinservice.se/ eller ring 031-88 70 80 alternativt mejla till

Fluenz Tetra - influensavaccin för barn

 • Beställs från SBL
 • Via mail: eller ring 08-735 12 50 eller fax 08-735 41 49

Blankett för ordination enligt generella direktiv

Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination av influensa och pnemuokocker.

Endast läkare kan ge ordination enligt generella direktiv. SOSFS 2000:1 3 kap 9§

 Använd följande blanketter.

 

Blanketter för underlag till registrering

Akututrustning

Kombinera influensa- och pneumokockvaccin

Det går att ge influensa- och pneumokockvaccin vid samma tillfälle, men ett vaccin i varje arm.

Gratis vaccination

Vaccinet är gratis för alla som fyllt 65 år, (även de som fyller 65 år sent på året) och samtliga i riskgrupper (se Fakta-dokumenten)

Kostnad - ersättning

 • En dos Vaxigrip kostar 31:50 kronor och ersätts med 35 kr
 • En dos Pneumovax kostar 195 kr och ersätts med 195 kr
 • En dos Fluenz Tetra kostar 189 kr och ersätts med 190 kr

Enheten som utfört vaccinationen får ersättning för vaccinkostnad efter att patienten registrerats i Svevac. Utbetalning sker en gång per år.

Registrering i Svevac

Alla vaccinationer mot säsongsinfluensa och pneumokocker skall registreras i Svevac.

Dokumentation i Cosmic behövs inte.

Reviderad version av Lathund-Svevac 2014-11-25

OBS! Vårdpersonal som vaccineras ska registreras under "Vaxigrip-Personalvaccination"

DEMOVERSION - SVEVAC

Nedan finns en länk till en demoverion av Svevac.

Användarnamn: demo

Lösenord: demo

Demoversion för Svevac

Gravida

 • Influensavaccin rekommenderas till alla gravida efter vecka 16. Gravida löper en ökad risk för allvarlig sjukdom i samband med influensa. Gravida som även ingår i annan riskgrupp rekommenderas vaccin även före vecka 16.
 • Gravida ska inte vaccineras mot pneumokocker.

Folkhälsomyndighetens informationsblad till gravida angående vaccination mot influensa: Vaccination mot influensa - information till dig som är gravid (nytt fönster)

Information om vaccinationstider

 • Kom ihåg att publicera era vaccinationstider på ert kontaktkort på webbplatsen 1177.se och på er webbplats.
 • Samlad information om tid och plats publiceras av informationsavdelningen på 1177.se, i annonser i invånartidningen "För ett bra liv i en attraktiv region" och länets tidningar.

Influensavaccination av resenärer

 • Resenär som ska resa utomlands rekommenderas att vaccinera sig mot influensa. Allra helst de som fyllt 65 år eller ingår i någon riskgrupp. Det är viktigt för deras egen skull men också för att de kan ta med sig influensan hem och smitta andra.
 • Man kan även rekommendera andra grupper att vaccinera sig men de får betala för vaccin och vaccination. Detta gäller även barn.

Vaccination av vårdpersonal och omvårdnadselever med vårdpraktik

 • Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter, inom både kommun och region, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa.
 • Region Jönköpings län betalar vaccinkostnaden och registrering av vaccinationen ska ske i Svevac under ”Vaxigrip - Personalvaccination”.
 • Enheter inom regionen och kommunerna som själva har möjlighet (till exempel egna sjuksköterskor) att vaccinera, kan göra det.  Övrig vårdpersonal får vaccinera sig på vårdcentralernas ordinarie vaccinationsmottagningar. Man skall då ha med arbetslegitimation eller annat som styrker tjänstgöringen. Intyg för vaccination, omvårdnadselever (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-07-13
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion