Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vaccination mot influensa och pneumokocker

Vaccination mot influensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper erbjuds vaccination:

 • Personer 65 år och äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 16 (gravid som även ingår i annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före vecka 16)

 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd

  • kronisk hjärtsjukdom

  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma

  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

  • kronisk lever- eller njursvikt

  • diabetes mellitus

  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Hushållskontakter och personal som vårdar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (nytt fönster)

I Region Jönköpings län rekommenerar vi också influensavaccination till:

 • Vårdpersonal och omvårdnadselever med patientkontakter

Kontraindikationer, se Fakta-dokumenten

Biverkningar, se Fakta-dokumenten

 

Vaccination mot pneumokocker

Följande grupper rekommenderas vaccination:

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Personer med kroniska sjukdomar

          * kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

          * instabil diabetes mellitus

          * kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)

          * kronisk lever- eller njursvikt

Kontraindikationer, se Fakta-dokumenten

Biverkningar, se Fakta-dokumenten

 

Influensavaccin till barn

Fluenz Tetra, är  ett vaccin som administreras nasalt. Det ges till barn i åldern 2-18 år.

FASS information om Fluenz Tetra(nytt fönster)

Revaccination mot pneumokocker

Revaccination med polysaccaridvaccin är inte aktuellt då detta inte ger ett förbättrat antikroppsskydd. Även för konjugatvaccinet ska en dos ge fullgott skydd. Till personer med uttalad infektionskänslighet (till exempel splenektomerade) kan upprepad vaccination efter ca fem år bli aktuell.

FASS information om Pneumovax (Fass, nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2017-07-18
Jenny Nilsson, Folkhälsa och sjukvård, Verksamhetsnära funktion